मेरो अर्डर कहाँ छ?

तपाईँले आफ्नो आदेश ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ

म KYMAS को टोली कहाँ सम्पर्क गर्न सक्छु?

तपाईँले इमेल द्वारा मात्र हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ: contact@kymas.fr

ग्राहक सेवा शुक्रवार सम्म सोमबार खुला छ।

के तपाईंसँग चिज चार्ट छ?

शिपिंग कति लामो लिन्छ?

धेरै आदेशहरूको कारण, शिपिंग एक देखि तीन हप्ता बीच ढिलाइ गर्न सकिन्छ।